O nás 
  
Vážení návštěvníci, 

vítáme Vás na našich stránkách a zároveň děkujeme za Váš zájem. Hlavní činností naší agentury je poskytování domácí zdravotní péče, a to na základě "Oprávnění k poskytování zdravotních služeb" vydaného odborem zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.

Kromě zdravotních služeb poskytujeme i služby, které podporují naši hlavní činnost, a doufáme, že výsledkem této synergie činností bude spokojený klient.

Na dalších stránkách podrobně popisujeme obsahovou náplň a podmínky dostupnosti jednotlivých služeb. Bohužel neexistuje úniková cesta před nemocí, stářím a smrtí. Proto s týmem zkušených kolegyň chceme napomoci k rychlému navrácení zdraví tam, kde je to možné, a zajištění důstojných podmínek existence do poslední chvíle tam, kde to možné není. 

Máte-li dotaz, připomínku nebo zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.
  
Domácí zdravotní péče 
Agentura domácí péče Integrita na základě indikace lékaře zabezpečuje zdravotní služby v domácím prostředí pacienta, zejména:

 • intenzivní péči pro komplikované stavy 
 • aplikace injekcí a infuzí 
 • převazy ran včetně proleženin
 • odběry krve v domácím prostředí
 • komplexní péči o nesoběstačného pacienta
 • péči o pacienty se stomiemi, katetry, sondovou výživou
 • domácí  péči o pacienta v poslední fázi nevyléčitelné nemoci 
 • jiné odborné výkony   
Více
Naše krédo... 

Jsme přesvědčeni, že naší hlavní povinností je odpovědnost vůči pacientovi a jeho rodině. Ta může být naplněna obsahem pouze tehdy, když základem naší práce bude morální a profesní integrita našich spolupracovníků a výsledkem vysoce kvalitní péče o pacienty.  Jsme toho názoru, že odborností, lidskostí
a empatií může být zlepšena kvalita života lidí s akutním nebo chronickým onemocněním, tělesně nebo mentálně postižených a závislých na cizí pomoci. Toto naše přesvědčení platí 
                                                                 ... pro každý život, každý okamžik, každý den ...

 1. Nebuďte na to sami...
  Nebuďte na to sami...
  Moderní koncept domácí péče byl zahájen roku 1859 Williamem Rathbonem z Liverpoolu. Filantrop přišel na myšlenku domácí péče v době, kdy jeho žena umírala na zhoubnou chorobu. Ve spolupráci se zakladatelkou moderního ošetřovatelství Florence Nightingalovou založil první školu pro sestry, kde poskytovaly ošetřovatelskou péči nemocným a potřebným lidem. Národní centrum domácí péče ČR
 2. Nebuďte na to sami...
  Nebuďte na to sami...
  V případě, že váš příbuzný prodělal nějaké závažné onemocnění či úraz (infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, zlomeninu stehenní kosti apod.) a máte zájem o domácí péči, obraťte se na praktického či ošetřujícího lékaře, ti by vám měli pomoci s vybráním kvalitní agentury domácí péče. Nebo si můžete agenturu najít sami," Ferdinand Polák Ministerstvo zdravotnictví ČR