Agentura domácí péče INTEGRITA
je zde, aby vám pomohla a usnadnila domácí péči o vaše blízké. 
Náš profesionálně vyškolený personál je vám k dispozici 

24 hodin denně, 365 dní v roce.
.
Domácí zdravotní péče
V rámci domácí péče se poskytují zdravotní a podpůrné služby jednotlivcům a rodinám v místě jejich bydliště nebo v komunitě.
Cílem je podpora, udržování nebo navrácení zdraví, případně alespoň dosažení maximální možné nezávislosti, a to při současné minimalizaci důsledku neschopnosti a nemoci včetně terminálních stavů. 
Podrobný popis domácí péče včetně seznamu nejčastějších výkonů a podmínek jejího poskytnutí Agenturou domácí péče INTEGRITA najdete 
                       
                                             
Informace pro lékaře 

zde
  
Seznam výkonů a materiálové kódy
  
Jak předepisovat a dokumentovat domácí péči 
Poukaz na vyšetře­ní/ošetření VZP-06dp
Co přinášíme...
Psychologický vliv 
100%
Empatie 
100%
Ostatní služby
95%
Diskrétnost
85%
Sesterské výkony
90%