Ostatní služby 
Kromě zdravotních služeb poskytujeme i služby, které podporují naši hlavní činnost, a doufáme, že výsledkem této synergie činností bude spokojený klient.