Péče o umírajícího 

       "V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši" 

Služby poskytujeme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života.

Nabízíme: 
  • tým zdravotních sester, které jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
  • dostupnost návštěvní služby sedm dní v týdnu a 24 hodin denně
  • non-stop SOS telefonický kontakt
  • dle indikace lékaře péči, která je zaměřena na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků nemoci a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.

Jak zjistil rozsáhlý výzkumný projekt Umírání a paliativní péče v ČR, zemřít doma si přejí tři čtvrtiny Čechů(v nemocnici 2 %).
V realitě se to ale podaří sotva čtvrtině, z níž významnou část samozřejmě tvoří úmrtí náhlá.

Uvědomujeme si, že pro blízké umírajícího je to mimořádně těžké období a péče o umírajícího vždy vzbuzuje obavy. Činnost a organizace práce našeho týmu ve většině případů tlumí oprávněné obavy blízkých, kteří se doma starají o pacienta v terminálním stádiu.

Nejsou na to sami!