Seznam výkonů odbornosti 925

 1. 1
  kód 06311
  Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči
 2. 2
  kód 06313
  Ošetřovací návštěva domácí péče typ I 45 min.
 3. 3
  kód 06315
  Ošetřovací návštěva domácí péče typ II 30 min.
 4. 4
  kód 06317
  Ošetřovací návštěva domácí péče typ III 60 min.
 5. 5
  kód 06318
  Ošetřovací návštěva domácí péče typ IV 15 min.
 6. 6
  kód 06319
  Fyzická asistence při poskytování domácí péče
 7. 7
  kód 06137
  Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna
 8. 8
  kód 06349
  Signální kód ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stadiu
Materiálové kódy odbornosti 925
 1. 1
  kód 06321
  Vyšetření stavu klienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
 2. 2
  kód 06323
  Odběr biologického materiálu
 3. 3
  kód 06325
  Aplikace ordinované parenterální terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 4. 4
  kód 06327
  Ošetření stomií
 5. 5
  kód 06329
  Lokální ošetření
 6. 6
  kód 06331
  Klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů
 7. 7
  kód 06333
  Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, s.c, i.m , i.v, UV, ev.další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
 8. 8
  kód 06335
  Nácvik a zaučování aplikace inzulinu