„Demence není normální součástí stárnutí. Demence je vždy důsledek chorobného procesu…"
  

Demence včera, dnes a zítra
Predikce vývoje počtu lidí s demencí v ČR

49 tisíc
143 tisíc
302 tisíc
r. 1960 
r. 2016
r. 2036

Testy demence 

Nejrozšířenější degenerativní onemocnění mozku - Alzheimerova choroba nešetří nikoho. Bohužel je i nevyléčitelná, průvodní jev demenci lze oddálit, ale jen za předpokladu, že pacient přijde včas. A právě to se podle lékařů neděje a s léčbou se začíná s tří až čtyřletým zpožděním.

Test demence avizuje počátky neurodegenerativního onemocnění. Test tvoří soubor otázek, jejichž cílem je zjistit úroveň kognitivních schopností pacienta, jako jsou paměť, pozornost, logické uvažování a schopnost vykonávat motorické úkony. Pokud začínají poruchy paměti člověku vadit a způsobují mu nesnáze a obtíže v každodenním životě, pro pacientovo okolí ještě mohou být zdánlivě nenápadné. Mohou být přikládány nadměrnému stresu, únavě, mohou být považovány za důsledek vyššího věku. Zapomínání není přirozenou součástí stárnutí, není to správné, poruchám paměti je třeba věnovat pozornost.
I takzvaná mírná kognitivní porucha se v cca 50% postupně vyvíjí do některé z forem demence. Proto je důležité, abyste poruchám paměti u svých blízkých (ale i u sebe) věnovali patřičnou pozornost. Tento test Vám pomůže rozpoznat jednotlivé obtíže.

Zvláštní pozornost je věnována kognitivním funkcím a aktivitám denního života. Paměť vyšetří naši proškolení spolupracovníci pomocí sady testů. Vyplnění dotazníků trvá přibližně 30 minut (může trvat ale i výrazně déle). Výsledky testu ukážou, zda jsou problémy s pamětí závažné, a zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Pokud ano, je třeba podstoupit odborné vyšetření u neurologa, psychiatra, anebo geriatra, který pomocí dalších vyšetření ( krevní test, lumbální test, oční fluorescenční test apod.) zjistí, co je příčinou poruchy paměti a případně zahájí vhodnou léčbu. 
 
Nutno poznamenat, že test neurčuje diagnózu neurodegenerativního onemocnění přímo, jen signalizuje pokles mozkových funkcí, které jsou jejím nejspolehlivější průvodním jevem.

Pro více informací kontaktujte nás.

Demence a její příznaky
Deset symptomů demence
Zdroj: ČALS (2013). Dopisy České alzheimerovské společnosti.
Demence a věk 
Počet lidi trpícich v ČR demencí v závislosti na věku
Zdroj: ČALS (2013). Dopisy České alzheimerovské společnosti.